Welkom Coen!

Per 1 juli is Coen Barten als pedagogisch medewerker én Hoofd Spellen en Partijtjes toegevoegd aan het Voetbal BSO Team! Coen zal  zowel tijdens school- als vakantieweken op maandag, dinsdag en donderdag op de groepen werkzaam zijn. Hij is gek van sport, verzot op spelletjes en is naast speler ook voetbaltrainer! Wil je meer over Coen te weten komen? https://devoetbalbso.nl/het-team/

Welkom Coen!2021-07-05T17:19:59+02:00

Een nieuw gezicht op de groep!

Om aan de blijvende vraag aan sportieve BSO te voldoen wordt het team, nadat we een tweede groepsruimte in gebruik zijn gaan nemen, versterkt door Shanna van Kessel. Zij is – per maandag 3 mei – tijdens school- en vakantieweken op maandag, dinsdag en donderdag werkzaam op de groep.
Via deze weg wenst het team haar veel succes en vooral….veel plezier bij de BSO toe!

Meer weten over Shanna? https://devoetbalbso.nl/het-team/

Een nieuw gezicht op de groep!2021-06-09T15:20:57+02:00

Yes! We mogen weer!

Het is zover! De periode van noodopvang is opgeheven en alle kinderen zijn vanaf maandag 19 april weer welkom op de Voetbal BSO.
Als groepsleiding zijn we onwijs blij iedereen weer te mogen verwelkomen. Wat hebben we het samenzijn gemist!

Uiteraard zullen wij aanvullende maatregelen (blijven) nemen om mogelijke verspreiding tegen te gaan.

Zo zullen wij onder andere:

  • de kinderen in zo klein mogelijke groepjes van school ophalen;
  • (alsnog) eenmaal binnen in het gebouw de groep in twee subgroepen opdelen o.b.v. school. De grootste groep zal in de – nieuw ingerichte – groepsruimte in de kantine van het gebouw verblijven;
  • vier toiletruimtes in gebruik gaan nemen;
  • voor voldoende ventilatie blijven zorgen;
  • nóg meer buiten eten, drinken en spelen;
  • eten en drinken zorgvuldig blijven scheiden en aanreiken;
  • om het uur handen blijven wassen/desinfecteren;
  • als groepsleiding 1,5 meter afstand tot elkaar en ouders blijven bewaren.

Verder vragen wij ouders het door HVCH opgestelde reglement na te leven: https://www.hvch.nl/nieuws/clubgebouw-en-coronaregels

Kom je vóór de klok van 17.15 uur je kind ophalen? Dan vragen we je even te bellen op onderstaand telefoonnummer, we brengen de kinderen tot deze tijd naar de vertrouwde hoofdingang. Ná 17.15 uur zullen wij, wederom na de ontvangst van een telefoontje, de kinderen door de poort bij de kassa (links langs de kantine) naar voren brengen.

Uiteraard willen wij je blijven vragen mogelijke coronaklachten te blijven monitoren en passende maatregelen te nemen:
Yes! We mogen weer!2021-04-22T00:50:00+02:00

Voetbal BSO Paasbingo

Komende maandag 5 april, 2de paasdag, spelen we met alle kinderen van de Voetbal BSO de wááááánzinnige online Voetbal BSO Paasbingo 2021!

We spelen 2 rondes waarbij we per ronde spelen om 1 volle rij vervolgens 2 volle rijen om daarna te eindigen met een volledige volle kaart. Bij iedere 3de trekking krijg je de kans om, door het juist beantwoorden van een meerkeuzevraag, één extra nummer weg te spelen/te omcirkelen.

Uiteraard spelen we voor kleine prijsjes, echter is sportief meedoen natuurlijk nóg veel belangrijker dan winnen!

We starten om 11.00uur en denken dat de Bingo ongeveer 45-50 minuten zal duren. Mooi op tijd om daarna aan een heerlijke brunch te kunnen beginnen!

Voetbal BSO Paasbingo2021-04-03T14:01:08+02:00

2021 Challenge was een succes!

Om op veilige afstand van elkaar tóch nog samen met elkaar te kunnen spelen gingen we op 10 januari gingen enthousiast van start met de Voetbal BSO Bingo Challenge 2021!  Liefst 73% van de kinderen hebben aan de Challenge deelgenomen en zo alle opdrachten binnen de tijd uitgevoerd. Ondertussen zitten alle telefoontjes nu bomvol met toffe filmpjes én foto’s van de groepsapp!
Door de enorme inzet van zowel de kinderen als de ouders konden we de voorbije periode toch nog een beetje samen zijn! 👊

We gaan ervan uit dat we ons in de 85ste minuut van de wedstrijd begeven en binnen enkele weken de deuren weer voor alle kinderen mogen openen!! ⚽🥇🎊

2021 Challenge was een succes!2021-04-03T10:58:27+02:00

Compensatieregeling opvangkosten

Sinds 16 december 2020 is de kinderopvang wederom, als gevolg van de coronamaatregelen, enkel geopend voor noodopvang. Net als tijdens de lockdown in het voorjaar, is er ook nu een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage die ouders betalen. Wanneer de kinderopvang haar deuren weer volledig mag openen is nog niet bekend. Voor de periode waarin de kinderopvang enkel voor noodopvang geopend is, geldt dat ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen en hun facturen volledig doorbetalen, vanuit de overheid een vergoeding voor de eigen bijdrage krijgen. Het gaat om een tegemoetkoming tot het maximum uurtarief (van 16 t/m 31 december 2020 is dat € 7,02 en vanaf 1 januari 2021 € 7,27) .Ouders hoeven niets te doen om de tegemoetkoming te ontvangen. De SVB gebruikt gegevens die reeds bekend zijn bij de Belastingdienst/Toeslagen om de vergoeding vast te stellen en uit te betalen.

Het deel dat de overheid compenseert kan lager zijn dan het gemiddelde uurtarief dat ouders betalen aan Time4Skills, dit is het geval bij een uurtarief boven €7,27. Het resterende deel van de eigen bijdrage, dat boven het maximum uurtarief ligt, krijgen ouders aan het einde van de lockdown gecompenseerd vanuit Time4Skills.

Ouders die voor kinderopvang betalen en daarbij worden gesubsidieerd via een gemeentelijke regeling, in het kader van voorschoolse educatie, peuteraanbod of vanwege een sociaal-medische indicatie, krijgen een vergoeding over deze zelfde periode via de gemeente. De gemeenten ontvangen hiervoor extra middelen vanuit de Rijksoverheid.

Compensatieregeling opvangkosten2021-04-02T16:02:35+02:00

Uitbreiding kindplaatsen

5 januari j.l. hebben we bezoek gehad van de GGD, sector Hart van Brabant, om de aangevraagde uitbreiding van kindplaatsen te beoordelen. Zowel de (benodigde) beleidsmatige wijzigingen als ingerichte groepsruimte in de kantine van het clubgebouw zijn positief beoordeeld waardoor De Voetbal BSO per heden plek mag bieden aan 34 kinderen per dag. Hierdoor heeft er een ophoging van 20 kindplaatsen plaatsgevonden. Bij aanwezigheid tot 15 kinderen zullen we enkel gebruik blijven maken van de bestaande binnenruimte, bij 15 kinderen of meer zal eveneens de groepsruimte in de kantine worden ingezet. Opdeling van groepen zal op basis van leeftijd plaats gaan vinden. De ruimte zal de komende periode verder worden aangekleed.

Uitbreiding kindplaatsen2021-03-26T12:25:37+01:00