Sinds 16 december 2020 is de kinderopvang wederom, als gevolg van de coronamaatregelen, enkel geopend voor noodopvang. Net als tijdens de lockdown in het voorjaar, is er ook nu een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage die ouders betalen. Wanneer de kinderopvang haar deuren weer volledig mag openen is nog niet bekend. Voor de periode waarin de kinderopvang enkel voor noodopvang geopend is, geldt dat ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen en hun facturen volledig doorbetalen, vanuit de overheid een vergoeding voor de eigen bijdrage krijgen. Het gaat om een tegemoetkoming tot het maximum uurtarief (van 16 t/m 31 december 2020 is dat € 7,02 en vanaf 1 januari 2021 € 7,27) .Ouders hoeven niets te doen om de tegemoetkoming te ontvangen. De SVB gebruikt gegevens die reeds bekend zijn bij de Belastingdienst/Toeslagen om de vergoeding vast te stellen en uit te betalen.

Het deel dat de overheid compenseert kan lager zijn dan het gemiddelde uurtarief dat ouders betalen aan Time4Skills, dit is het geval bij een uurtarief boven €7,27. Het resterende deel van de eigen bijdrage, dat boven het maximum uurtarief ligt, krijgen ouders aan het einde van de lockdown gecompenseerd vanuit Time4Skills.

Ouders die voor kinderopvang betalen en daarbij worden gesubsidieerd via een gemeentelijke regeling, in het kader van voorschoolse educatie, peuteraanbod of vanwege een sociaal-medische indicatie, krijgen een vergoeding over deze zelfde periode via de gemeente. De gemeenten ontvangen hiervoor extra middelen vanuit de Rijksoverheid.