5 januari j.l. hebben we bezoek gehad van de GGD, sector Hart van Brabant, om de aangevraagde uitbreiding van kindplaatsen te beoordelen. Zowel de (benodigde) beleidsmatige wijzigingen als ingerichte groepsruimte in de kantine van het clubgebouw zijn positief beoordeeld waardoor De Voetbal BSO per heden plek mag bieden aan 34 kinderen per dag. Hierdoor heeft er een ophoging van 20 kindplaatsen plaatsgevonden. Bij aanwezigheid tot 15 kinderen zullen we enkel gebruik blijven maken van de bestaande binnenruimte, bij 15 kinderen of meer zal eveneens de groepsruimte in de kantine worden ingezet. Opdeling van groepen zal op basis van leeftijd plaats gaan vinden. De ruimte zal de komende periode verder worden aangekleed.