Als je kind ziek is

Ouders worden door ons gebeld bij ziekte en/of een lichaamstemperatuur hoger dan 38,5 graden. Waar bij ziekte zonder koorts overleg volgt wordt ouders verzocht het kind op te halen indien;

  • het kind een lichaamstemperatuur hoger dan 38,5 graden bezit;
  • de verzorging van het kind te intensief is voor de aanwezige groepsleiding;
  • de gezondheid van andere kinderen in gevaar is.

De groepsleiding dient geen koortsverlagende medicatie, zetpillen en/of paracetamol toe.

Onze pedagogisch medewerkers zijn namelijk niet bevoegd om te bepalen wat de oorzaak van de koorts is en kunnen in geen geval de verantwoordelijkheid nemen voor de toediening van het toedienen van medicatie. Het eventueel heersen van besmettelijke kinderziektes op de BSO wordt gecommuniceerd via digitale communicatie per e-mail.

Wanneer het kind afwezig zal zijn i.v.m. ziekte verzoeken wij ouders het kind tijdens schoolweken voor 11.00 uur af te melden bij de BSO. Gedurende vakanties vragen wij dit voor 09.00 uur in de ochtend. We vernemen de ziekteverschijnselen graag van ouders zodat we, indien nodig, andere ouders kunnen informeren over mogelijk besmettingsgevaar.

Wanneer wij vragen het kind thuis te houden

We kunnen een ziek kind niet de extra zorg en aandacht bieden welke het nodig heeft. Wanneer een kind ziek is, dient het thuis gehouden te worden totdat het kind koortsvrij is. Wanneer er risico op verspreiding van een infectieziekte van het zieke kind naar andere kinderen of naar de leiding van de BSO bestaat, worden de richtlijnen van de GGD gehanteerd. In twijfelgeval kan de GGD adviseren over toelating van het kind op de BSO. De adviezen van de GGD hierover zijn bindend voor ons.

Slide We hebben nog enkele plaatsen beschikbaar! RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Slide We hebben nog enkele plaatsen beschikbaar! RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Volg ons op Instagram