Kennismaken en wennen

Plaatsingsgesprek

Nadat via de website een aanmelding voor plaatsing is ontvangen legt de locatieverantwoordelijke telefonisch contact met je om, het liefst in aanwezigheid van beide ouders, een plaatsingsgesprek in te plannen. Het gesprek zal bij voorkeur plaats vinden ten tijde van opvang zodat ouders en kind direct een goed beeld kunnen krijgen van de sfeer en kwaliteit welke deVoetbal BSO te bieden heeft. Het doel van het gesprek is een goed beeld te verkrijgen van je kind en ouders te informerent.a.v. praktische zaken aangaande de BSO.

Verder is het ook van belang mogelijke toediening van medicamenten te bespreken en bevestigen we gemaakte afspraken schriftelijk t.a.v. verantwoordelijkheden en privacy. Uiteraard horen we graag van je kind zelf wat zijn/haar hobby’s zijn, wat zijn/haar verwachting van de BSO is en of hij/zij wellicht al een aantal kinderen op de BSO kent.
Een vaste pedagogisch medewerker zal bij het gesprek aanschuiven om zichzelf te introduceren om vervolgens met het gezin een rondje door het gebouw te maken en voorgesteld te worden aan een groepje kinderen, zodat met name je kind een fijne, warme indruk krijgt van de locatie.

Wennen

Aan het einde van het gesprek worden twee dagen gepland waarop je kind, kosteloos, kan wennen op de BSO. De beroepskracht-kind-ratio en de maximale groepsgrootte wordt bij het wennen gehanteerd.  Onderdeel van het wenproces is dat zowel de kinderen als ouders zullen merken dat er een verschil is tussen school en de BSO. De eerste dag dat je kind, met name jonger dan 8 jaar, door ons  van school worden gehaald, raden wij ouders aan samen met het kind het eerste deel van de middag door te brengen. Op deze manier kan je kind rustig kennis maken met de BSO.

De bedoeling is dat tijdens het wennen het kind een veilig en vertrouwd gevoel ervaart. Aan het einde van de 2de ‘wendag’ blikt een pedagogisch medewerker samen terug op beide dagen. We hechten hierbij veel waarde aan het laten spreken door het kind.

Slide We hebben nog enkele plaatsen beschikbaar! RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Slide We hebben nog enkele plaatsen beschikbaar! RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Volg ons op Instagram

...

20 0
'Wat is 'ie toch groot geworden..!' 😏

Door de jaren heen zien we kinderen groeien en bloeien waarbij een mooie ontwikkeling van zelfstandig- en zelfredzaamheid is waar te nemen. In de laatste fase van groep 8 zwaaien we regelmatig kinderen uit omdat zij thuis mogen gaan wennen in aanloop naar de middelbare school, tóch maakt het grootste deel groep-8'ers de BSO "bij ons af". 
Om kinderen te bedanken voor de leuke tijd die wij met hen hebben gehad ontvangen zij van ons een bijzonder aandenken in de vorm van een gouden trofee! 
We hopen dan ook dat heel wat bekers een mooie plek op de slaapkamer of schoorsteenmantel hebben gekregen en blijven krijgen🥳

#devoetbalbso #time4skills #sporten #voetbal #bso #buitenschoolseopvang #meerbewegen #spelen #hvch #Heesch #Oss #Schaijk #Nistelrode #svAWC #Wijchen #svspero #Elst

`Wat is `ie toch groot geworden..!` 😏

Door de jaren heen zien we kinderen groeien en bloeien waarbij een mooie ontwikkeling van zelfstandig- en zelfredzaamheid is waar te nemen. In de laatste fase van groep 8 zwaaien we regelmatig kinderen uit omdat zij thuis mogen gaan wennen in aanloop naar de middelbare school, tóch maakt het grootste deel groep-8`ers de BSO "bij ons af".
Om kinderen te bedanken voor de leuke tijd die wij met hen hebben gehad ontvangen zij van ons een bijzonder aandenken in de vorm van een gouden trofee!
We hopen dan ook dat heel wat bekers een mooie plek op de slaapkamer of schoorsteenmantel hebben gekregen en blijven krijgen🥳

#devoetbalbso #time4skills #sporten #voetbal #bso #buitenschoolseopvang #meerbewegen #spelen #hvch #Heesch #Oss #Schaijk #Nistelrode #svAWC #Wijchen #svspero #Elst
...

26 0