Oudercommissie

De Voetbal BSO wil ouders betrekken bij het dagelijks beleid om hiermee de verzorging van de beste kinderopvang zo dicht mogelijk te benaderen. Reden te meer een oudercommissie (OC) in te richten dat op een aantal gebieden adviesrecht heeft. Te denken valt aan (pedagogisch) beleid, veiligheid, spel- en ontwikkelingsactiviteiten, de klachtenregeling, prijsbeleid en openingstijden.

Per 1 januari 2021 is de OC vertegenwoordigd door ouders Bemarean van Nistelrooij, Eric Denissen, Petra Orme, Peter Verhoeven en Janneke Pieterse: Bekijk de Introductie OC-leden Voetbal BSO Heesch om meer over hen, de belang én werkwijze te weten te komen.

De  oudercommissie is per mail te bereiken via oudercommissie@devoetbalbso.nl

Samenwerking met ouders

Doordat op de BSO wellicht andere normen en waarden, gedragsregels, dan ‘thuis’ zouden kunnen gelden is het van belang in goed contact met ouders te staan en elkaar geregeld bij te praten. Dit gebeurt veelal tijdens de informele, korte gesprekjes bij het ophalen.

Verder worden er halfjaarlijkse 10-minutengesprekken met de gekoppelde mentor georganiseerd en worden ouders periodiek geïnformeerd via de digitale nieuwsbrief:

Slide We hebben nog enkele plaatsen beschikbaar! RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Slide We hebben nog enkele plaatsen beschikbaar! RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN