Oudercommissie

De Voetbal BSO wil ouders betrekken bij het dagelijks beleid om hiermee de verzorging van de beste kinderopvang zo dicht mogelijk te benaderen. Reden te meer een oudercommissie in te richten en halfjaarlijks samen te komen. In de Wet Kinderopvang is de positie van de oudercommissies vastgelegd. Het heeft op een aantal onderdelen van het beleid binnen de BSO adviesrecht. Te denken valt aan beleid, voedingsaangelegenheden, pedagogisch beleid, veiligheid, beleid met betrekking tot spel en ontwikkelingsactiviteiten, een klachtenregeling, prijsbeleid en openingstijden.

Samenwerking met ouders

Doordat op de BSO wellicht andere normen en waarden, gedragsregels, dan ‘thuis’ zouden kunnen gelden is het van belang in goed contact met ouders te staan en elkaar geregeld bij te praten. Dit gebeurt veelal tijdens de informele, korte gesprekjes bij het ophalen.

Jaarlijks worden oudergesprekken georganiseerd. Deze vinden met de – aan ieder kind gekoppelde – mentor plaats. Je wordt als ouder in de gelegenheid gesteld om in alle rust met de groepsleiding te praten over je kind. Je spreekt in goed vertrouwen met de mentor.

Wij worden graag geïnformeerd wanneer er bijzonderheden afspelen. Dit kan de gezondheid, de ontwikkeling maar ook de directe omgeving van je kind zijn. Een goede samenwerking met wederzijds vertrouwen is hierbij van groot belang.

Slide We hebben nog enkele plaatsen beschikbaar RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Slide We hebben nog enkele plaatsen beschikbaar RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN