Oudercommissie

Wij willen ouders betrekken bij het dagelijks beleid om hiermee de verzorging van de beste kinderopvang zo dicht mogelijk te benaderen. Reden te meer een oudercommissie (OC) in te richten dat op een aantal gebieden adviesrecht heeft. Te denken valt aan (pedagogisch) beleid, veiligheid, spel- en ontwikkelingsactiviteiten, de klachtenregeling, prijsbeleid en openingstijden.

In zowel Heesch, Elst, Alverna als Wijchen kent de OC een bezetting van 3-5 ouders. Bekijk o.a. Introductie OC-leden Sportieve BSO Heesch , Introductie OC-leden Sportieve BSO Elst en Introductie OC-leden Sportieve BSO Wijchen & Alverna om meer over hen, het belang én werkwijze te weten te komen.

De oudercommissies zijn per mail te bereiken:
Locatie Heesch: "> 
Locatie Elst: ">
Locatie Wijchen & Alverna: ">

Jaarlijks zijn er 3 overlegmomenten zijn vastgesteld:
rondom de krokusvakantie, de week voor de zomervakantie en rondom de herfstvakantie.

Samenwerking met ouders

Doordat op de BSO wellicht andere normen en waarden, gedragsregels, dan ‘thuis’ zouden kunnen gelden is het van belang in goed contact met ouders te staan en elkaar geregeld bij te praten. Dit gebeurt veelal tijdens de informele, korte gesprekjes bij het ophalen.

Verder worden er halfjaarlijkse 10-minutengesprekken met de gekoppelde mentor georganiseerd en worden ouders periodiek geïnformeerd via de digitale nieuwsbrief:

Slide We hebben nog enkele plaatsen beschikbaar! RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Slide We hebben nog enkele plaatsen beschikbaar! RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Volg ons op Instagram