Pedagogische kwaliteit

Als je gebruikmaakt van kinderopvang is het belangrijk dat je erop kunt vertrouwen dat de opvang aan alle kwaliteitseisen voldoet. De kwaliteit van kinderopvang, ofwel verantwoorde opvang, is een breed begrip. Hieronder laten we zien waar je allemaal aan kan denken en hoe dit bij De Voetbal BSO is geregeld. Lees ook de overige pagina’s onder ‘Zo werken wij’.

De basiskwaliteit van de kinderopvang is vastgelegd in wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld:

  • In de Wet kinderopvang is vastgelegd waar de kwaliteit van de opvang minimaal aan moet voldoen. De vier pedagogische doelen uit deze wet vormen de basis van ons pedagogisch beleid;
  • De Wet innovatie kwaliteit kinderopvang (Wet IKK) die per 1 januari 2018 is ingegaan, maakt deel uit van de Wet kinderopvang;
  • De wettelijke kwaliteitseisen voor de kinderopvang zijn gebaseerd op afspraken die de belangenvereniging van ouders in de
    kinderopvang (BOinK)
     en de Brancheorganisatie Kinderopvang maken. Er worden bijvoorbeeld eisen gesteld aan o.a. de groepsgrootte,
    het aantal kinderen per pedagogisch medewerker, het pedagogisch beleidsplan en veiligheid en gezondheid.

Slide We hebben nog enkele plaatsen beschikbaar! RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Slide We hebben nog enkele plaatsen beschikbaar! RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Volg ons op Instagram
Zoals ieder jaar nodigen we ouders in de laatste schoolweek van het jaar uit om iets eerder dan normaal op de BSO te verschijnen en dan even lekker met ons mee te spelen 🤸‍♀️
Dit jaar halen we het een weekje naar voren om zo na afloop gezamenlijk de wedstrijd van Ons Oranje tegen Oostenrijk te kunnen kijken! 🥳🇳🇱

#devoetbalbso #time4skills #KNVB #sporten #voetbal #bso #buitenschoolseopvang #meerbewegen #spelen #hvch #Heesch #Oss #Schaijk #Nistelrode #svAWC #Wijchen #svspero #Elst

Zoals ieder jaar nodigen we ouders in de laatste schoolweek van het jaar uit om iets eerder dan normaal op de BSO te verschijnen en dan even lekker met ons mee te spelen 🤸‍♀️
Dit jaar halen we het een weekje naar voren om zo na afloop gezamenlijk de wedstrijd van Ons Oranje tegen Oostenrijk te kunnen kijken! 🥳🇳🇱

#devoetbalbso #time4skills #KNVB #sporten #voetbal #bso #buitenschoolseopvang #meerbewegen #spelen #hvch #Heesch #Oss #Schaijk #Nistelrode #svAWC #Wijchen #svspero #Elst
...

26 0