Pedagogische kwaliteit

Als je gebruikmaakt van kinderopvang is het belangrijk dat je erop kunt vertrouwen dat de opvang aan alle kwaliteitseisen voldoet. De kwaliteit van kinderopvang, ofwel verantwoorde opvang, is een breed begrip. Hieronder laten we zien waar je allemaal aan kan denken en hoe dit bij De Voetbal BSO is geregeld. Lees ook de overige pagina’s onder ‘Zo werken wij’.

De basiskwaliteit van de kinderopvang is vastgelegd in wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld:

  • In de Wet kinderopvang is vastgelegd waar de kwaliteit van de opvang minimaal aan moet voldoen. De vier pedagogische doelen uit deze wet vormen de basis van ons pedagogisch beleid;
  • De Wet innovatie kwaliteit kinderopvang (Wet IKK) die per 1 januari 2018 is ingegaan, maakt deel uit van de Wet kinderopvang;
  • De wettelijke kwaliteitseisen voor de kinderopvang zijn gebaseerd op afspraken die de belangenvereniging van ouders in de
    kinderopvang (BOinK)
     en de Brancheorganisatie Kinderopvang maken. Er worden bijvoorbeeld eisen gesteld aan o.a. de groepsgrootte,
    het aantal kinderen per pedagogisch medewerker, het pedagogisch beleidsplan en veiligheid en gezondheid.

Slide We hebben nog enkele plaatsen beschikbaar! RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Slide We hebben nog enkele plaatsen beschikbaar! RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Volg ons op Instagram
Vandaag schoten alle boeven en bandieten in Wijchen opeens snel onder de tafels en achter prullenbakken... De politie stond voor de deur! 🙃

Gelukkig kwamen ze op onze uitnodiging en niet om arrestaties uit te voeren. Stoere agenten kwamen langs om te laten zien hoe tof het is om voor de politie te werken en hiermee burgers in nood te helpen. Wat fijn dat zij er zijn en doen wat ze doen! 👍

Bedankt @politie_wijchenheumen!🫶

#devoetbalbso #time4skills #sporten #voetbal #bso #buitenschoolseopvang #meerbewegen #spelen #hvch #Heesch #Oss #Schaijk #Nistelrode #svAWC #Wijchen #svspero #Elst

Vandaag schoten alle boeven en bandieten in Wijchen opeens snel onder de tafels en achter prullenbakken... De politie stond voor de deur! 🙃

Gelukkig kwamen ze op onze uitnodiging en niet om arrestaties uit te voeren. Stoere agenten kwamen langs om te laten zien hoe tof het is om voor de politie te werken en hiermee burgers in nood te helpen. Wat fijn dat zij er zijn en doen wat ze doen! 👍

Bedankt @politie_wijchenheumen!🫶

#devoetbalbso #time4skills #sporten #voetbal #bso #buitenschoolseopvang #meerbewegen #spelen #hvch #Heesch #Oss #Schaijk #Nistelrode #svAWC #Wijchen #svspero #Elst
...

30 0