Wat te doen in het geval van ruilen

Kinderen komen in principe op vaste dagen naar De Voetbal BSO. Dit komt de stabiliteit van de groep en daarmee de pedagogische kwaliteit van de opvang ten goede. Het kan echter voorkomen dat je op een andere dan de vaste dag opvang voor je kind nodig hebt. Deze mogelijkheid bieden wij.

Je kan de dag waarop je geen gebruik maakt van opvang, ruilen tegen een andere opvangdag. Wij begrijpen dat het afwijzen van een ruildag vervelend kan zijn. Wij proberen zo flexibel mogelijk te zijn en aan ieders wens te voldoen.
Echter is en blijft het ruilen van een dag te allen tijde een service, geen recht.

Ons beleid ten aanzien van ruilen:

  • Ruilen van een opvangdag kan binnen een periode van een maand voorafgaand en een maand na afloop van de ‘gemiste opvangdag’. Wanneer de gemiste opvangdag 15 mei zou zijn, betekent dit dat er tussen聽 15 april t/m 15 juni kan worden geruild;
  • Om een opvangdag om te kunnen ruilen vragen wij een aanvraag via de Ouderapp te doen;
  • Ruilen kan alleen als de bezetting op de groep het toelaat. Wij zijn niet in staat extra medewerkers in te zetten;
  • Het zal in de praktijk kunnen voorkomen, dat gemiste opvangdagen niet geruild kunnen worden. Dit zal vooral het geval zijn op dagen met een hoge bezettingsgraad. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan gemiste opvangdagen die niet geruild kunnen worden;
  • De ruildagen zijn gebonden aan het kind en kunnen niet voor broers of zussen worden ingezet;
  • Ruilen is gebonden aan de opvangsoort. Zo kunt u voorschoolse opvang alleen ruilen met voorschoolse opvang en naschoolse opvang alleen met naschoolse opvang en vakantieopvang met andere vakantiedag.
  • Het dagdeel kan alleen in zijn geheel geruild worden. Het dagdeel kan niet in stukken of losse uren geruild worden;

Slide We hebben nog enkele plaatsen beschikbaar! RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Slide We hebben nog enkele plaatsen beschikbaar! RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Volg ons op Instagram