Veiligheid en gezondheid

We vinden het belangrijk dat de Voetbal BSO een veilige en gezonde omgeving biedt voor de kinderen en haar medewerkers. Samen dragen we zorg voor een gezonde en veilige kinderopvang;

  • We maken voortdurend een inschatting van de risico’s waardoor we té gevaarlijke situaties proberen te voorkomen;
  • We willen en kunnen kinderen echter ook niet overal tegen beschermen;
  • We willen kinderen hun eigen grenzen laten verkennen en om deze vervolgens te verleggen. We stimuleren kinderen stap voor stap om te gaan met situaties die zij spannend vinden of risico’s met zich mee brengen;
  • Ontwikkelen betekent de wereld mogen ontdekken, letterlijk leren met vallen en opstaan.

Zoals De Wet innovatie kwaliteit kinderopvang (Wet IKK) voorschrijft is voor iedere locatie een specifiek Veiligheids- en Gezondheidsplan opgesteld;

Slide We hebben nog enkele plaatsen beschikbaar! RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Slide We hebben nog enkele plaatsen beschikbaar! RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Volg ons op Instagram