Vervoer

Ouders die hun kind aan ons toevertrouwen, moeten het volste vertrouwen hebben dat het vervoer op een veilige wijze zal plaatsvinden. Oudere kinderen nemen steeds zelfstandiger deel aan het verkeer. Zelfstandige verkeersdeelname past binnen onze visie en de pedagogisch medewerkers begeleiden kinderen op weg naar zelfstandigheid. Bij goedkeuring van ouder(s) mogen kinderen zelfstandig op de fiets naar de BSO komen. Overige kinderen, welke niet per fiets richting de kunnen of mogen BSO komen, zullen per auto/busje worden opgehaald. De groepsleiding wordt hierbij ondersteund door vrijwilligers, welke in bezit zijn van een geldig rijbewijs en een Verklaring Omtrent Gedrag,
Bij het kennismakingsgesprek wordt de procedure besproken en gezamenlijk een Zelfstandigheidsovereenkomst getekend. Hierin wordt de wijze van vervoer naar de BSO vastgelegd.

Door het gehele jaar heen gaan kinderen en groepsleiding regelmatig samen op stap. Het maken van uitstapjes maakt een wezenlijk onderdeel uit van ons werk in de BSO en brengt een zeker risico met zich mee. Er is een Protocol uitstapjes opgesteld welke door medewerkers periodiek geëvalueerd en waar nodig aangepast wordt. Ouders kunnen het protocol bij de locatieverantwoordelijke of bij de pedagogisch medewerkers op de locatie opvragen en inkijken.

Slide We hebben nog enkele plaatsen beschikbaar! RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Slide We hebben nog enkele plaatsen beschikbaar! RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Volg ons op Instagram